AVÍS LEGAL

TITULARITAT
Aquest lloc és propietat i està operat per GEMMA VALIENTE REQUENA, amb nom comercial LA PELU 1221 i  amb domicili en Avd. Gaudí, 56 Santa Agnès de Malanyanes 08430 (Barcelona),  Espanya. NIF: 79270914B.  Correu electrònic: lapelu1221@gmail.com.

L’ús d’aquesta web li dóna la condició de “Usuari”. Això significa que accepta els termes i condicions establerts a continuació i amb això es compromet a no usar-ho per a fins il·legals.


EDAT
Quant a l’ús del Servei, i tret que s’indiqui el contrari, l’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se i usar el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que compren i reconeix íntegrament. Declara que tota la informació que proporciona per a accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.


ENLLAÇOS EXTERNS
Li informem que la web del Servei pot enviar-li a altres llocs web de tercers. No obstant això, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, veracitat o exactitud d’aquestes webs.


PROPIETAT INTEL.LECTUAL
El disseny de la web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular de la web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial e intel.lectual, no implicant la seva menció o aparició en al Servei l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, així com tampoc patrocini per part del mateix.

Per realitzar quasevol tipus d’observació respecte a possibles incumpliments dels drets de propietat intel.lectual, així com sobre qualsevol del continguts del Servei, pot fer-ho a travès del següent correu electrònic: lapelu1221@gmail.com.

L’usuari accepta a no usar, copiar o distribuir cap contingut de la web més enllà de l’expressament indicat aquí. Qualsevol ús comercial del contingut del Servei, requerirà l’expressa autorització del titular del mateix. 

 

CONTINGUT D’USUARI
L’usuari pot contribuir al Servei amb la cessió de drets d’imatge durant la prestació del servei o activitat. L’Usuari enten i accepta que les dades/imatge poden ser publicades per LA PELU 1221 en mitjans de comunicació corporatius d’aquesta empresa (web, xarxes socials…), per a la gestió d’esdeveniments, cursos o activitats i dels clients, així com per l’enviament d’informació comercial i per promocionar els seus esdeveniments, serveis i productes, amb àmbit mundial i per temps il·limitat.

LA PELU 1221 informa i garantitza expressament als usuaris que les seves dades/imatges no seran cedides en cap cas a terceres empreses, i que en cas que s’hagués de realitzar alguna cessió d’imatges, de forma prèvia, se sol.licitaria el consentiment expressament, informat e inequívoc per part de LA PELU 1221.

Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i subllicenciable sobre aquest Contingut.

 

RESPONSABILITAT
El titular de la web no serà responsable per: a) qualsevol error o omissió en el contingut de la web; b) la no disponibilitat de la web o; c) la transmissió de malware o virus a través del contingut de la web, malgrat prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per  a prevenir-ho.


CANVIS
El titular de la web es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per a la web. Això significa que el titular de la web pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través de la web. A més, aquests termes i condicions poden ser actualitzats. Les modificacions entraran en vigor des de la seva publicació. 

 

LLEI I ARBITRATGE
Aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.
Amb la finalitat de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la
següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr


CONTACTE
Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, les dades de contacte són:
E-mail: lapelu1221@gmail.com.
Adreça postal: Avd. Gaudí, 56 Santa Agnès de Malanyanes 08430 (Barcelona),  Espanya.